Jdi na obsah Jdi na menu
 


Demokracie

20. 11. 2007

Demokracie

= vláda lidu prostřednictvím volených zástupců

= vláda lidu prostřednictvím lidu a pro lid

„Demokracie je strašná věc, ale nikdo nevymyslel nic lepšího!“ Winston Churchil

- Tocqueville – demokracie je tyranie většiny = rozhoduje hloupá většina, nikdy nemá pravdu

 - jedinou záchranou je Železný zákon oligarchie (vláda menší skupiny lidí)

 = každý režim se zvrhne ve vládu malé skupiny lidí, která bude prosazovat zájmy většiny, je tu šance, že lid si vyberete menšinu chytřejších

 Základní principy demokracie

 • Pravidelné svobodné volby
 • Rovné hlasovací právo – každý má jeden hlas o stejné hodnotě
 • Stát slouží lidu – ne opačně
 • Dodržování a ochrana lidských práv a svobod – právo na život, na shromažďování
 • Státní moc musí být rozdělena na exekutivu, legislativu a jurisdikci – vzájemně nezávislé
 • Právo na soudní ochranu
 • Vláda většiny
 • Práva menšiny – protirasistický zákon, každá menšina má právo stát se většinou
 • Právo na soukromé vlastnictví
 • Princip ochrany slabších – svobodné matky, vdovy, = sociální spravedlnost
 • Nezávislé veřejné mínění – tv, noviny, které nebudou dotované státem (nova)

 Způsoby kontroly demokracie

 • Legální prostředky, formální

-  to, co je ze zákona – volby, referenda, odvolání

 • Legální prostředky, neformální

- neformální organizace, které si vše kontrolují samy, jsou neziskové, ale existují sponzoři, členské příspěvky

- př. Greenpeace, Hnutí země, Duha, ROI (Romská občanská iniciativa), DŽJ (Důchodci za životní jistoty)

- AMNESTY INTERNATIONAL – z malé skupiny vznikla velká organizace

 • Nelegální

- házení dlažebních kostek, nepovolená demonstrace

 Právo na soudní ochranu

 • máme právo, aby nás soud chránil, pokud jsou porušena naše práva
 • máme právo odepřít výpověď (např. z náboženských důvodů), ale pokud nenahlásíme trestný čin, můžeme být stíháni jako spolupachatelé, pokud jsme korunní svědek, tak musíme svědčit (máme ochranu od státu, změna identity)
 • policie nás nesmí zadržet bez obvinění – výjimka – přistižení při trestném činu
 • o vině a trestu rozhoduje pouze soud
 • všichni máme právo na právní pomoc
 • je zakázána retroaktivita – nesmíme být postiženi zákonem, který byl schválen až po tom, co jsme spáchali zločin
 • nelze trestat dvakrát za tentýž čin
 • policie nesmí bez soudního povolení vniknout do soukromého bytu

 Ekonomie v demokracii

1) Tržní ekonomika – liberalisté, rozhoduje trh, nabídka a poptávka

2) Centrálně plánovaná ekonomika – komunisté, o ekonomických věcech rozhoduje stát

- v úplně čistě podobě neexistuje ani jedna varianta

- u nás bývala Stínová ekonomika

- Smíšený systém – tržní ekonomika s ohraničeným zásahem státu

 Kritika demokracie
- největší kritikou TEORIE ELIT

 = v každé společnosti jsou tzv. elity (malé skupiny lidí), které řídí větší skupiny

- není to často aktivita elit, ale většiny (snaží se napodobovat)

- určují vývoj a degeneraci společnosti

- Kontraelita – vytvoří se, když elita ztratí vlastnosti, které ji činily elitou

 Svoboda
= žít na základě vlastní vůle, ale v rámci zákona

- zákazy ( x fašismus – příkazy)

Voltaire: „ Ze všech sil budu proti vám bojovat, ale ze všech sil budu bojovat taky za to, abyste mohli bojovat proti mně.“

John Locke – zdůrazňuje svobodu, Thomas Hobbes – chce omezit svobodu

 - Typy svobody

 • reálná – reálně si ji můžeme uskutečnit, př. Máme peníze, jedeme na dovolenou
 • formální – formálně nám ji nezakazují, ale v reálu není možná, př. Na dovolenou nemáme peníze
 • negativní – jsme svobodní tehdy, když se od něčeho osvobodíme ( hlad, strach)
 • pozitivní – jsme svobodní tehdy, když něco aktivně tvoříme (shromažďujeme se, něco hlásáme)

 - Dilema svobody

 • když budou všude kamery, policisté, odposlechy, tak bude malá svoboda
 • když bude málo policistů, větší nebezpečí-zloději, vrazi, tak bude taky malá svoboda

 Spravedlnost
= dávat každému to, co mu patří

 • Rozdělovací (sociální)

- bohatším bereme a dáváme chudým, př. Stát – bere víc bohatým, mají větší daně

- chybí měřítko, podle čeho měřit?

- Nespravedlnost je, když se narodíme v chudé rodině

- Liberalisté tvrdí, že když budeme brát bohatým, tak je nemotivujeme a vše se zhroutí

- Socialisté tvrdí, že když nebudeme bohatým brát, tak chudí budou ještě chudší a vše se zhroutí

 • Vyrovnávací ( komutativní)

- vyrovnávání podle zákona (když jsme okradeni máme právo na vrácení)

- rozhodují nestranní soudci, ne my

 Rovnost
- před zákonem jsou si všichni rovni
- nejsme si rovni v biologických rozdílech – nespravedlivé, nic s tím neuděláme
- Eugenika = disciplína, která se snaží vyšlechtit ten nejlepší druh
- je to proti přírodě, neznáme důsledky, ale zase by se nemuseli rodit dementi
- lidé si budou vždy nerovni

 V čem má být rovnost, v čem ne? Problém demokracie

 • má být před zákonem
 • politická – právo volit, být volen
 • nemá být ekonomická
 • má být rovnost příležitostí
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Demokracie

(grasslik, 19. 5. 2008 11:16)

a co velky demokrat Robert Arnold Dahl?? Ci teoretikove elit Mosca a Pareto ??:D